DALLUM - DANIA

Fabryka papieru (Dallum, Dania) dla Polinowex Sp. Z o.o. SKA.